Inositol (Vitamin B8)

Publicerat av Simon den

Inositol (cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol) är ett icke-essentiellt näringsämne som syntetiseras i kroppen från glukos och finns i ryggmärgsvätskan. Även om inositol existerar i form av nio distinkta stereoisomerier är den vanligaste formen i cellmembranen myo-inositol, som utgör cirka 95% av allt fritt inositol i kroppen. Myo-inositol isolerades första gången av forskare år 1849, och i mitten av 1990-talet upptäcktes det spela en kritisk roll i de biologiska processerna varför det tidigt klassificerades som ett ”essentiellt” B-vitamin (vitamin B8).

Flera år senare upptäckte forskarna att människokroppen kan skapa tillräckligt med inositol på egen hand, vilket ledde till att man drog tillbaka dess status som vitamin B8, och det anses inte längre vara ett essentiellt näringsämne. Men det är ett misstag att anta att inositol inte har någon biologisk funktion bara för att det inte räknas som ett essentiellt näringsämne. Tillräckliga nivåer av inositol förknippas med en god hälsa, medan brister har länkats till många psykiska tillstånd inklusive: ADHD, depression, sömnlöshet och, kanske främst, ångestsyndrom.

Läs mer  Vitamin B9 - Folsyra

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *