Vitamin B12 – Kobalamin

Publicerat av Simon den

Vitamin B12 är en av de åtta B-vitaminerna och anses vara en “smärtstillande vitamin”. Den främjar DNA-produktionen, energimetabolismen och det kardiovaskulära systemet.

Vitamin B12, som även kallas för kobalamin, är en vattenlöslig vitamin (R).

Den bidrar till normal DNA-syntes, nervsystemets normala funktion och produktionen av hemoglobin (R).

Vitamin B12 lagras huvudsakligen i levern (R). Människor får i sig vitamin B12 genom kosten, berikade livsmedel och tillskott (RR1R2).

Det kan ta formen av cyano-, hydroxyl-, metyl-, och deoxyadenosyl-kobalamin (R).

Cyanokobalamin, den mest stabila och onaturliga formen av vitamin B12, används främst i tillskott och har ingen direkt roll som kofaktor i den cellulära metabolismen.

De mest biologiskt signifikanta formerna av vitamin B12 är metylkobalamin och koenzym B12 (5’-deoxy-5’-adenosylcobalamin) (R1 R2).

Vitamin B12 kallades på 50-talet för den “smärtstillande vitaminen” i en del länder (R).

Hälsofördelar med Vitamin B12

1) Vitamin B12 är ett effektivt analgetikum

Metylkobalamin, en form av vitamin B12, reducerar kliniska symtom i benen såsom parestesi (en onormal känsla i form av stickningar och pirrningar) samt brännande och spontan smärta (R).

I en studie förbättrades spontana smärtor, allodyni och parestesi väsentligt hos patienter med nackbesvär i gruppen som intog metylkobalamin (R).

Läs mer  Topp 12 livsmedel med Vitamin B6 – Pyridoxin

Intramuskulära injektioner av kobalamin är effektiva för att lindra ländryggssmärtor hos patienter utan näringsbrister (R).

Kobalamin erbjuder effektiv smärtlindring vid munsår (R).

Behandling med metylkobalamin minskar smärtsymtom hos patienter med neuralgi, diabetesneuropati och ländryggssmärtor (RR1R2).

Metylkobalamin förbättrar neuropatisk smärta (RR1R2R3).

2) Vitamin B12 är viktigt för hjärnan

Metylkobalamin (MeCbl) är den form av vitamin B12 som mest effektivt tas upp av nervcellens organeller (R).

Kobalamin kan ha en roll i förebyggandet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, affektiva störningar samt Alzheimers och vaskulär demens hos äldre (R).

Kobalamintillskott hjälper vid neuronal regeneration. Det reparerar också den negativa effekt som ischemi har på nervcellerna (R).

En studie på råttor med skador på ischiasnerven ger stöd för behandling av perifera nervskador med kobalamin. (R).

Det ökar också axonregenereringen och möjliggör reparation av skadade nervceller (R1R2R3).

3) Vitamin B12 förbättrar sömnkvaliteten

Kobalaminbehandling förbättrar sömnstörningar hos försökspersoner (RR1).

Det kan öka ljuskänsligheten under dygnsrytmen på grund av minskade melatoninnivåer (R).

4) Vitamin B12 hjälper mot depression

I ett slumpmässigt test på patienter med depression och låga normala kobalaminnivåer förbättrade kobalamintillskott de depressiva symtomen (R).

5) Vitamin B12 verkar antiinflammatoriskt

Metyl-B12 undertrycker cytokinproduktionen av T-lymfocyter i cellerna, och antas ha samma effekt på patienter med ledgångsreumatism (R).

6) Vitamin B12 för huden

Applicering av kobalamin på huden är ett nytt behandlingsalternativ för atopiskt eksem. Det tolereras väl och medför låga säkerhetsrisker för både vuxna och barn (RR1).

7) Vitamin B12 har positiva effekter under graviditet och amning

En slumpmässig klinisk studie visar att oralt kobalamintillskott med 250 mg/dag under graviditeten och den tidiga amningssperioden ökar nivån av vitamin B12 hos mor och barn samt i bröstmjölken (R).

Läs mer  Livsmedel med mest Vitamin B12

Vitamin B12-brist

Patienter med typ 2-diabetes mellitus (T2DM) som tar Metformin kan vara i riskzonen för kobalaminbrist (R).

Kobalaminbrist hos kvinnor associeras med infertilitet och upprepade missfall (R).

Spädbarn vars mammor har kobalaminbrist eller som inte får i sig tillräckligt med animalisk föda riskerar själva brist under åldern 6-12 månader (R).

Användning av hormonella preventivmedel (p-piller och p-spruta) bland kvinnliga försökspersoner minskade nivåerna av vitamin B12 (R).

Kobalaminbrist orsakar hyperhomocysteinemi, som är en bevisad riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar (R).

Bland personer med kobalaminbrist ses en högre utbredning av kardiovaskulära riskfaktorer såsom hjärtsvikt, en historik av transitoriska ischemiska attacker och diabetes mellitus (R).

Kobalaminbrist hämmar melaninöverföringen mellan melanocyter och keratinocyter, vilket kan orsaka hyperpigmentering av huden.

19% av försökspersonerna i en klinisk prövning fick hyperpigmentering av huden som resultat av kobalaminbrist (RR1).

Vetenskaplig information

  • Gener (särskilt TCN2) som är relaterade till kobalaminbrist kan orsaka kliniska manifestationer av autoimmun gastrit (R).
  • Kobalamin är en indirekt föregångare (genom metioninproduktion vid en-kol metabolism) till bildningen av (SAM), en universell metyldonator (RR1R2R3R4).
  • Kobalamin underlättar omvandlingen av metylmalonyl koenzym-A (MMA) till succinyl-CoA (R).
  • Histamin-2-receptorantagonister (H2RA), kan leda till malabsorption av kobalamin från kosten på grund av att B12 inte kan separeras korrekt från proteinerna i kosten (RR1).
  • Det spekuleras för tillfället om att genvarianten CblD (Kobalamin D) kan vara ansvarig för förgreningen av kobalaminets metabolismväg till mitokondrierna (R).
  • TCII-B12, ett bärarprotein för kobalamin, levererar kobalamin till mitokondrierna där det används för att tillverka MMCoAM, ett mitokondriellt enzym (RR1).
  • Allodyniär en klinisk term för många smärtsamma tillstånd, såsom neuropatier, komplext regionalt smärtsyndrom, postherpetisk neuralgi, fibromyalgi och migrän.
  • Metylkobalamin ökar nervledningshastigheten, myelinregenerationen, den neuronala regenerationen och hämmar smärtimpulser från det perifera nervsystemet (RR1R2R3).
Läs mer  Vitamin B2 – Riboflavin
Kategorier: B-VitaminerB12

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.