Vitamin B6 – Pyridoxin

Publicerat av Simon den

B6 är ett mångsidigt vitamin med en stor mängd funktioner. Eftersom det är inblandat i så många enzymatiska reaktioner krävs tillräckliga nivåer för att främja och upprätthålla en hälsosam kropp.

I detta inlägg kommer vi att fördjupa oss i hur B6 påverkar varje del av kroppen och de många fördelar som vitaminet bidrar med.

“Vitamin B6” är ett begrepp som faktiskt syftar på sex olika föreningar i kroppen som fungerar på ett liknande sätt.

De första tre är:

  • pyridoxin (PN), en alkohol
  • pyridoxal (PL), en aldehyd
  • pyridoxamin (PM), som innehåller en aminogrupp (R).

Deras respektive 5′-fosfatestrar utgör de resterande tre:

  • Pyridoxal 5′ fosfat (PLP eller P5P)
  • Pyridoxin 5′-fosfat (PNP)
  • Pyridoxamin 5′ fosfat (PMP) (R).

Människokroppen kan inte skapa någon form av vitamin B6 själv, förutom vid kostintag, så det är viktigt att inkludera livsmedel rika på vitamin B6 som en del av en hälsosam kost.

Några livsmedel med höga halter av vitamin B6 är nötkött, kyckling, kalkon, solrosfrön, pistaschnötter och vildfångad fisk (särskilt tonfisk, lax, hälleflundra och sill). Svartkumminfrön (nigella sativa) är också en bra källa till B6 (R).

För en del personer kan det även vara nödvändigt att ta tillskott av vitamin B6 (Pyridoxin HCl) eller P5P.

Pyridoxal 5′ fosfat (PLP), även känt som P5P, finns som tillskott och är ett alternativ till att inta B6 (pyridoxin). I en hälsosam kropp omvandlar levern B6 till den aktiva formen. Men en del personer kan ha svårigheter med denna omvandling, och måste därför ta vitamin B6 i dess redan aktiva form: P5P.

 

1)  Fördelar med vitamin B6 eller dess aktiva form P5P

Systemisk inflammation förknippas med minskad B6-status: P5P-nivåerna i blodet var 24% lägre hos individer med de högsta inflammationsnivåerna (R).

Läs mer  Topp 12 livsmedel med Vitamin B6 – Pyridoxin

Låga nivåer av B6 förknippas med inflammatoriska tillstånd såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Tillskott av vitamin B6 kan användas för att förbättra tillståndet (R).

Låga nivåer av den aktiva formen av B6, P5P, i blodet förknippas med högre nivåer av inflammationsmarkören C-reaktivt protein (R).

Låga nivåer av B6 ökar inflammationen och förknippas med hjärt-kärlsjukdomar (R).

Patienter med ledgångsreumatism tenderar att ha låga nivåer av B6. Oavsett om bristen orsakats av att patienten inte intagit något tillskott eller ej visar en studie från 2005 att B6-tillskott korrigerar bristen. Men det hjälpte inte effektivt mot inflammation (R).

Å andra sidan visar en taiwanesisk studie från 2010 att patienter med ledgångsreumatism som tog tillskott av 100 mg vitamin B6 per dag sänkte sina nivåer av IL-6 och TNF-alfa under en tremånadersperiod. Nivåerna av IL-6 förblev omvänt relaterade till nivåerna av P5P i blodet (R).

B6 hämmar NF-κB-aktivering (i musceller) (R).

B6 är också nödvändigt för en normal immunfunktion (speciellt för CD8 T-cellerna) (R).

 

2) B6 är viktigt för matsmältningen

Ett lågt intag av vitamin B6 korrelerar med förvärrade IBS-symptom (R).

Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) tenderar att ha låga nivåer av B6. Tillskott kan användas för att förbättra tillståndet (R).

 

3) B6 krävs för korrekt histaminrespons

B6 krävs för att histamin ska syntetiseras (R).

Även om B6 hjälper till att bilda histamin, så är vitaminet också viktigt för den normala funktionen av diaminoxidas (DAO), enzymet som bryter ned histamin.

Intag av B6 kan hjälpa till att sänka histaminnivåerna och vara till nytta för histaminintolranta patienter (R).

 

4) B6 är nödvändigt för hjärnan och nervsystemets optimala hälsa

Låga nivåer av B6 associeras med högre nivåer av homocystein, vilket kan leda till hjärnskador (R, R2).

Forskning visar att även om en patient har höga nivåer av homocystein, kan tillskott av B6 fortfarande förbättra den kognitiva funktionen (R).

Men det finns inga konsekventa resultat som visar att intag av B6 resulterar i en minskning av demens (R, R2)

Och det finns inga kortsiktiga fördelar med B6 när det gäller kognitiv funktion, utmattning och depression (R).

Brist på B6-föreningen pyridoxal fosfat (P5P) i hjärnan kan orsaka neurologisk dysfunktion, och då särskilt epilepsi (R).

B6 kan hjälpa till att lindra symptom på polyneuropati, degenerering av de perifera nerverna som associeras med diabetes och en del typer av Guillain–Barrés syndrom (R).

 

5) B6 hjälper dig att somna och normaliserar sömn- och vakenhetscykeln

Brist på vitamin B6 kan orsaka sömnstörningar (R).

Läs mer  Allt om Vitamin B9 - Folat (Avancerad text)

B6 verkar stimulera delar av hjärnan under REM-sömnen (rapid eye movement), vilket leder till en upplevelse av mer livliga drömmar (R).

B6 kan förbättra kortisolnivåerna på morgonen, vilket gör det lättare för hjärnan att vakna och förbereda sig för eventuell stress (R).

En brist på den aktiva formen av B6, P5P, kan göra att tryptofan aktiverar produktionen av en organisk syra vid namn kynurenin, vilket leder till låga nivåer av serotonin och melatonin och orsakar sömnsvårigheter (R).

 

6) B6 hjälper mot ångest

Att inta en kombination av B6- och magnesiumtillskott minskar PMS-relaterad ångest (R, R2).

Denna kombination är också effektiv vid behandling av olika former av epilepsi som karaktäriseras av depression eller ångest (R).

B6-brist har upptäckts hos de som har panikattacker eller hyperventilationsattacker (R).

Barn med autism (som ofta upplever ångest) brukar ha brist på B6 och kan behandlas med tillskott (R).

 

7) B6-brist kan orsaka depression

Låga nivåer av B6 är signifikant förknippade med depressionssymptom (R).

Å andra sidan var B6 inte någon effektiv behandling mot depression i en tvåårig studie med äldre män (R).

Dopamin har upptäckts förändra behovet och lagringsmekanismerna när det gäller B6, vilket kan innebära att ett överskott av dopamin kan leda till B6-brist och i sin tur depression (R).

Kvinnor som intar fler livsmedel som innehåller B6 har en lägre risk att bli deprimerade (R).

Men kvinnor som har förlossningsdepression visar däremot inga tecken på B6-brist (R).

 

8) B6 kan vara effektivt vid försök att gå ned i vikt

En kalorifattig kost berikad med spannmål (rika på B6) kan förbättra B6-nivåerna. B6-nivåerna hjälper också till att bibehålla muskelmassa under viktnedgång (R).

Tillskott av B6 tillsammans med B12 under en längre period resulterar i mindre viktuppgång hos överviktiga män och kvinnor (R).

 

9) B6 hjälper till att minska smärta

 

B6 är effektivt för att minska bröstsmärta (cyklisk mastalgi) (R).

B6 är också effektivt för att lindra symptom vid karpaltunnelsyndrom (R).

Migrän har också länkats till B6-brist (R).

Vitamin B6 reglerar kväveoxid i cellerna, vilket vid brist kan orsaka vasodilation. Brist på vitaminerna B6, B12 och folat resulterar i minskad metylering, vilket kan orsaka migrän (R).

 

10) B6 minskar risken för cancer

B6 kan reducera risken för cancer eftersom vitaminet minskar inflammation, en avgörande faktor vid bildandet av cancerceller (R).

Personer med livmoderhalscancer har B6-brist (R).

Läs mer  16 Bevisade Hälsofördelar med Vitamin B9 (Folat)

Ökat intag av B6 minskade risken att drabbas av koloncancer (RR2).

 

11) B6 kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar

Ett högt intag av B6 och folat visade sig minska risken att avlida av stroke, kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt hos en japansk population (R).

Intag av B6 associeras med en minskad risk för kranskärlssjukdom hos medelålders personer som inte tar något multivitamintillskott (R).

I en studie av 267 patienter med kransartärsjukdom (CAD) och 475 friska kontrollpatienter fanns ett samband mellan högre nivåer av B6 (P5P) och lägre nivåer av två indikatorer på systemisk inflammation, C-reaktivt protein (CRP) och fibrinogen (R).

Men låga nivåer av B6 ökar risken för hjärtsjukdom oberoende av inflammationsstatus (R).

Studier har ännu inte kunnat bevisa att tillskott av vitamin B6 minskar inflammation hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar (R).

Högre nivåer av homocystein är relaterade till lägre nivåer av B6 (R), men däremot är B6 inte effektivt för att minska nivåerna av det inflammationsskapande homocysteinet (R).

 

12) B6 kan hjälpa mot anemi

Brist på vitamin B6 kan leda till vissa typer av anemi (R).

 

13) B6 hjälper till att balansera blodsockret

Brist på vitamin B6 är vanligt hos personer med diabetes typ 2 (R).

En 6-veckors behandling med 150 mg/dag av B6 sänkte nivåerna av hemoglobin A1c (ett mått på långsiktigt blodsocker) i en studie av 15 vita män med diabetes typ 2 (R).

B6 hjälper i en del fall av graviditetsdiabetes eftersom det ökar glukostoleransen (R).

 

14) B6 kan ge starka ben

B6-brist leder till färre neutrofiler och lymfocyter vilka resulterar i benmärgsbrist (hos råttor) (R).

Tillskott av B6 kan minska risken för höftfrakturer (RR2).

Minskade nivåer av B6 leder till lägre bentäthet hos patienter med benskörhet (R).

 

15) B6 är viktigt för en hälsosam hud

B6 är nödvändigt för bildande och upprätthållande av en frisk hud (R).

Brist på B6 kan leda till sår samt brist på kollagen, som upprätthåller hudens elasticitet (R, R2).

 

Vitamin B6-brist

Personer som riskerar B6-brist:

  • Personer med dålig njurfunktion (R).
  • De som har autoimmuna sjukdomar, särskilt ledgångsreumatism (R) och tillstånd orsakade av dåligt näringsupptag, inklusive patienter med celiaki, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och inflammatorisk tarmsjukdom (IBS) (R).
  • Personer som missbrukar alkohol (R).
  • Personer som regelbundet intar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) under mer än sex månader kan ha låga nivåer av B6 (R).

 

Säkerhet vid intag av Vitamin B6

Ett högt intag av livsmedel som inehåller vitamin B6 har inte rapporterats orsaka några negativa effekter (R).

Men att inta över 1-6 gram av B6 per dag under mer än ett år kan leda till allvarlig neuropati med förlust av rörelsekontroll (R).

Den tolerabla övre gränsen för intag när det gäller vuxna är 100 mg per dag (R).

Lyckligtvis brukar symptomen vanligen försvinna efter att intaget har upphört. Andra symptom på överdrivet intag av vitamin B6 inkluderar smärtsamma sår på huden, ljuskänslighet och symptom på matsmältningsproblem såsom illamående och halsbränna (R).

Kategorier: B-VitaminerB6

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *