Kolin

Publicerat av Simon den

Kolin är viktigt för många av cellernas signalvägar såsom bildandet av acetylkolin. Det har en nyckelroll i den kognitiva funktionen, hjärt-kärlfunktionen och spädbarns utveckling.

Kolin är ett essentiellt vattenlösligt näringsämne som alla människor måste inta. Teoretiskt sätt får de flesta personer i sig tillräckligt med kolin via kosten, även om en del befolkningsgrupper har ett större behov. Som med många andra essentiella näringsämnen kan det finnas fördelar med att inta tillskott av kolin, både generellt och hos patienter med en ökad risk för kolinbrist [R, R].

Molekylen kan oxideras till betain eller fosforyleras (införande av en fosforylgrupp) till fosforylkolin i cellerna [R].

Kolin behövs för att bilda neurotransmittorn acetylkolin, som krävs för den kognitiva funktionen och muskelfunktionen [R].

Det är också mycket viktigt vid nedbrytningen av homocystein [R].

Hälsofördelar med kolin

1) Låga nivåer av kolin orsakar leverskador

Kolin krävs för att bilda fosfatidylkolin, som är viktigt vid nedbrytningen av fetter i levern [R].

Därför kan låga nivåer av kolin leda till fettansamling i levern.

I en studie på friska vuxna utvecklade en stor del av testpersonerna med en kolinfattig kost fettlever och andra leverproblem [R].

Dessa symptom upphörde när mer kolin introducerades i kosten [R].

Leverskador orsakade av låga nivåer av kolin kan i sin tur orsaka fetma, högt blodtryck och insulinresistens [R].

2) Kolin kan minska inflammation

Det har visat sig att kolin minskar inflammationsnivån i kroppen [R]. Agonism av en del kolinerga receptorer verkar direkt antiinflammatoriskt [R].

Läs mer  Vitamin B2 – Riboflavin

Kolin kan därför förbättra symptomen på inflammatoriska sjukdomar såsom astma.

3) Kolin krävs för att bilda myelin och ökar myeliniseringen

Kolin är ett viktigt näringsämne för myelin, som är avgörande för intelligens och IQ [R].

Hos djurmodeller med multipel skleros hade CDP-kolin positiva effekter på myelin, oligodentrocyter och nervcellsutskott [R].

Efter läkemedelsframkallad demyelinisering förbättrade CDP-kolin effektivt nybildningen av myelin och motverkade brister i den motoriska koordinationsförmågan [R].

Den ökade remyeliniseringen orsakades av en ökning av antalet prolifererande oligodentrocyter och oligodentrocytprekursorceller [R].

4) Kolin kan förbättra den kognitiva förmågan

Acetylkolin är en essentiell molekyl i nervsystemet.

Utan acetylkolin kan nervsystemet inte förmedla information till kroppens olika delar [R].

Kognitiva försämringar orsakas ofta delvis på grund av brist på acetylkolin [R].

Genom att öka intaget av kolin kan man förhöja nivåerna av acetylkolin, minska kognitiva försämringar [R] och skydda nervsystemet från degeneration [R].

En studie visade att personer som drack koffeindrycker med CDP-kolin hade ökad kognitiv förmåga [R].

En del studier har också visat att CDP-kolin kan förbättra minnet [R].

En annan studie visade att CDP-kolin kan bidra till att förbättra testpersonens uppmärksamhetsförmåga [R].

5) Kolin kan förbättra symptom på Alzheimers- och Parkinsons sjukdom

Tester har visat att ett ökat intag av kolin förbättrade patienternas symptom vid mild Alzheimers sjukdom [R].

Parkinsons sjukdom är ett tillstånd orsakat av nedbrytning av de motoriska nerverna, vilket orsakar stelhet och skakningar i extremiteterna [R].

Studier har visat att kolin kan bidra till att minska dessa symptom [R].

6) Låga nivåer av kolin kan öka risken för cancer  

Höga nivåer av homocystein är en känd riskfaktor för cancer [R].

Utan kolinet som krävs för att bryta ned homocystein kan risken för att utveckla cancer teoretiskt sett öka [R].

Men i en studie upptäcktes att högre nivåer av kolin kopplades till en ökad risk för dödlig prostatacancer [R].

Det finns höga koncentrationer av kolin i prostatacancercellerna, och  koncentrationer av kolin i blodet har kopplats till en ökad risk för prostatacancer [R].

En studie visar att höga nivåer av kolin i kosten kan minska risken för att utveckla bröstcancer [R].

Studien visade också att mutationer i den gen som bryter ned kolin kan öka risken för bröstcancer [R].

Läs mer  Vitamin B6 – Pyridoxin

Slutsats: Kolin är ett viktigt näringsämne för att förhindra bröstcancer

7-9) Kolin kan hjälpa vid schizofreni, bipolär sjukdom och autism  

Schizofreni och autism kan orsakas av järnbrist hos modern under graviditeten [R].

Hos råttor upptäcktes att kolintillskott innan födseln kan bidra till att minska risken för att personer i riskgruppen utvecklar dessa sjukdomar senare i livet [R].

Schizofreni och autism som utvecklas på grund av genetiska sjukdomsanlag kan också undvikas vid intag av kolintillskott innan födseln [R].

I en studie som utfördes på testpersoner med schizofreni visade det sig att de som intog CDP-kolin uppvisade en förbättrad kognition och arbetsminne efter behandling [R].

Ett fåtal studier har också visat att kolin kan hjälpa vid behandling av bipolär sjukdom och kan vara ett användbart komplement till läkemedelsbehandling [RR].

10) Kolin kan förbättra återhämtningen hos de som lider av hjärnskador  

Återhämtning från hjärnskador kan vara en lång och till och med dödlig process [R].

CDP-kolin har visat sig hjälpa hjärnan att återhämta sig från traumatiska skador [R].

11) Höga nivåer av kolin kan förbättra idrottsprestationer

En studie visar att höga nivåer av alpha GPC, en kolinkälla, bidrog till att förbättra resultatet vid tyngdlyftning och idrottsprestationer [R].

Testpersoner uppvisade muskelskador vid intag av en kolinfattig kost [R].

12) Höga nivåer av kolin kan minska aptiten

Ett intag av CDP-kolin på 2000mg/dag visade sig minska försökspersonernas aptit [R].

13) Kolin kan vara effektivt vid behandling av drogberoende

En del bevis tyder på att CDP-kolin kan hjälpa till att minska beroende av droger såsom kokain [R].

14) Kolin är nödvändigt för fostrets utveckling

Kolin är mycket viktigt vid fosterutvecklingen.

Många gravida kvinnor intar inte tillräckligt mycket kolin [R].

I spädbarnsåldern när modern ammar är det viktigt att hon intar höga nivåer av kolin [R].

Kolin är essentiellt för att bygga upp nervsystemet samt främjar celldelningen och vävnadsexpansionen [R].

Som nödvändig precursor till acetylkolin är kolin avgörande vid utvecklingen av fostrets hjärna [R].

Fetalt alkoholsyndrom orsakas av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten och karaktäriseras av “fysiska avvikelser, utvecklingsneurologiska avvikelser och neurokognitiva störningar, inklusive intellektuella störningar, exekutiva störningar och minnesstörningar”[R].

Studier har visat att kolin kan lindra symptomen vid denna typ av syndrom [R].

15) Kolin är viktigt för att bestämma genuttryck under utvecklingen

Genuttryck är viktigt för att bestämma en individs särdrag.

Läs mer  Topp 12 livsmedel med Vitamin B6 – Pyridoxin

En del gener i kroppen kan vara avstängda, medan andra är påslagna.

De flesta aspekterna av genuttryck avgörs under fostrets utveckling. [R].

En del gener stängs av genom DNA-metylering medan andra förblir påslagna [R].

Betain, en kolinmetabolit, är nödvändig för att förse metyleringsenzymer med metylgrupper [R].

Utan en källa till metylgrupper kan metyleringen inte äga rum och genuttrycket inte förändras.

16) Låga nivåer av kolin kan förhindra korrekt nedbrytning av fetter i tarmarna

Fosfatidylkolin är nödvändigt för att nedbrytningen av fetter i tarmarna ska fungera [R].

Eftersom kolin krävs för att bilda fosfatidylkolin kan låga nivåer av kolin begränsa nivåerna av fosfatidylkolin i kroppen.

En studie på ammande råttor visade att låga nivåer av kolin leder till höga nivåer av ometaboliserade fetter i tarmarna [R].

Det visade sig också att låga nivåer av kolin leder till en minskning av tarmens absorptionsyta [R].

17) Kolin kan förbättra symptom på grön starr

Grön starr är en sjukdom som orsakas av ett tryck bakom synnerven. Sjukdomen kan leda till blindhet.

En studie visade att symptomen på grön starr förbättrades betydligt när försökspersoner med sjukdomen intog CDP-kolin [R].

Detta tyder på att kolin kan vara ett komplement till andra behandlingar av grön starr [R].

Övrigt

Människor som åt en kolinfattig kost i en studie hade ett större läckage av kreatinfosfokinas (CPK) från cellerna [R].

Detta läckage orsakade celldöd och DNA-skador [R].

 

Kolin har blandad effekt på hjärt- kärlsjukdomar

Kolin bidrar med metylgrupper vid metyliseringen [R].

Utan tillgängliga metylgrupper kan homocystein inte omvandlas till metionin [R].

Då bildar ett överskott av homocystein som ansamlas i kroppen [R].

Denna ansamling kan öka risken för utvecklingen av hjärt- kärlsjukdomar [R].

CDP-kolin har också visat sig sänka blodtrycket något, vilket kan hjälpa till att förhindra hjärt- kärlsjukdomar [R].

Men kolin bryts ned till TMAO av tarmfloran, och förhöjda nivåer av TMAO kopplas till en ökad risk för allvarliga kardiovaskulära händelser [R].

Kostkällor och dosering

Kolinrika livsmedel inkluderar [R]:

  • Ägg
  • Kyckling
  • Fisk
  • Lever
  • Nötter

Veganer har högre risk för låga kolinnivåer [R].

De rekommenderade nivåerna för dagligt intag av kolin är följande:

  • Vuxna män bör inta 550 mg kolin per dag [R].
  • Vuxna kvinnor bör inta 425 mg kolin per dag [R].
  • Gravida kvinnor bör inta 450 mg kolin per dag [R].
  • Ammande kvinnor bör inta 550 mg kolin per dag [R].

 

Risker och biverkningar av kolin

Biverkningar av kolintillskott kan inkludera orolig mage, kräkningar och diarré [R].

Men i en studie upptäcktes att högre nivåer av kolin kunde kopplas till en ökad risk för dödlig prostatacancer [R].

I prostatacancerceller finns höga koncentrationer av kolin, och koncentrationer av kolin i blodet har kopplats till en ökad risk för prostatacancer [RR2].

Kolin bryts ned till TMAO av tarmfloran, och ökade nivåer av TMAO kopplas till en förhöjd risk för allvarliga kardiovaskulära händelser [R].


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *