Vitamin B3 – Niacin

Publicerat av Simon den

Vitamin B3 består av två molekyler: nikotinamid och nikotinsyra – som ibland går under samlingsbeteckningen “niacin” (R).

Niacin förbättrar hjärt- och kärlhälsa och sänker kolesterol, förbättrar cirkulation och dämpar inflammation. De flesta personer får sitt rekommenderade dagliga intag av vitamin B3 från kosten.

1) Niacin sänker kolesterolvärdet

Niacin kan sänka kolesterolvärdet på flera sätt.

För det första sänker det LDL-kolesterolet (även känt som ”skadligt” kolesterol), som kan orsaka blockeringar i blodkärlen (RR2R3R4R5).

Niacin ökar också HDL-kolesterolet (eller det ”goda” kolesterolet), som kan avlägsna annat kolesterol från kroppen (RR2R3R4R5).

Totalt sett minskar niacin också triglyceridnivåerna och det övergripande kolesterolvärdet (RR2R3).

Det minskar också halten av lipoprotein och kan reducera lipidackumuleringen i levern (RR2R3R4).

2) Niacin förbättrar hjärthälsan

Vid dagligt intag varje måltid förebygger niacin hjärt- och kärlsjukdomar såsom icke-dödlig hjärtinfarkt eller död (R).

I samma studie upptäcktes även att niacin skyddar genom att bromsa eller till och med reversera sjukdomsförloppet när det gäller kärlsjukdomar (R).

En studie på människor visar att jämfört med placebogruppen reducerades antalet kranskärlssjukdomar och icke-dödliga hjärtinfarkter väsentligt hos de som intog niacin (R).

3) Niacin skyddar hjärnan efter en stroke

En studie på råttor visade att niacin fungerar neuroprotektivt efter en stroke (R).

Läs mer  Vitamin B9 - Folsyra

Niacinbehandling har också visats ge en betydligt minskad risk för stroke (R).

4) Niacin har antiinflammatoriska egenskaper

 

Man har upptäckt att 1-methylnicotinamide, en metabolit av nikotinamid, har betydande antiinflammatoriska egenskaper. Daglig behandling resulterade i minskade inflammationssymtom (R).

5) Niacin förbättrar huden

Niacin påskyndar läkningsprocessen för brännskadad hud (R).

När niacin används på huden reduceras fina linjer och rynkor, rodnad och gulaktig hudton (R).

Niacin förbättrar även hudens elasticitet (R).

6) Niacin kan öka livslängden

Niacin ökar koncentrationen av NAD+ vilket kan ge effekter som ökar livslängden (R).

Dosering

Det rekommenderade dagliga intaget av niacin är 16 mg dagligen för vuxna män och 14 mg dagligen för vuxna kvinnor, vilket lätt kan fås via normal kost eftersom vitamin B3 finns i alla djur, växter och svampar (R).

Som tillskott användes i flera studier 1 gram tre gånger dagligen i samband med måltid (R).

Niacin kan vara giftigt i höga doser. Du bör inte ta högre doser än det rekommenderade dagliga intaget (RDI) om du inte konsulterat läkare innan (R).

Biverkningar

Rodnad i ansiktet är den vanligaste biverkningen. Rodnaden kan orsaka en brännande, stickande och kliande känsla, rodnad i ansikte, armar och bröst samt huvudvärk (R).

En överdos av niacon kan orsaka trombocytopeni eller lågt antal blodplättar. Det gör att blåmärken och blödningar i huden uppstår (R).

Även om det inte finns några bevis för att höga doser av niacin gör att man testar negativt på drogtester har det ibland använts i detta syfte. Niacinförgiftning har orsakat organsvikt, feber, hudproblem och andra åkommor (R).

Vetenskaplig information

 • Hs-CRP-nivån minskade betydligt hos patienter som behandlats med niacin under en månad (R).
 • GPR109A, en niacinreceptor, verkar mediera antilypolitiska-, antiinflammatoriska- och antiaterogena effekter av niacin (R).
 • Niacin binder till den membranbundna receptorn GPR109A, vilket hämmar adenylatcyklas och sänker de intracellulära cAMP-nivåerna som sedan reducerar aktiveringen av hormonkänsligt lipas (HSL) via proteinkinas-A (R).
 • Niacin hämmar också Acetyl-CoA i levercellerna: diacylglycerol acyltransferas 2, ett nyckelenzym som katalyserar det slutliga steget i leverns triglyceridsyntes (R).
 • Niacin fördröjer tillverkningen av apoB-100, och begränsar därmed bildandet av LDL-kolesterol (R).
 • Det upptäcktes nyligen att niacin hämmar proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9, en proteas som påskyndar nedbrytningen av leverns LDL-receptorer och ökar nivån av LDL-kolesterol  (R).
 • Ökar nivåerna av adiponektin (R).
 • Ökar nivåerna av leptin (R).
 • Ökar antalet ketronkroppar (R).
 • Minskar aktiviteten av HIF-1a (R).
 • Ökar aktiviteten av PPARa och PPARy i fettcellerna (R).
Läs mer  Topp 14 livsmedel med Folsyra - Vitamin B9
Kategorier: B-VitaminerB3

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *